Status: Zakończona

Czas serwera: 28.09.2023 14:17

Karta zamówienia #DNS NL 2/2022-002
Autobatérie a trakčné batérie_AB01_2022

To zamówienie jest częścią DSZ #DNS NL 2/2022 Autobatérie a trakčné batérie

Informacje

ID zamówienia
24762
Nazwa zamówienia
Autobatérie a trakčné batérie_AB01_2022
Numer zamówienia
DNS NL 2/2022-002
Numer ogłoszenia BZP
23168-MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 084-227951
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
14 000,00 EUR
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie autobatérií a trakčných batérií v zmysle technickej špecifikácie.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2022 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.06.2022 08:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Autobatéria 12V 225 Ah

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
14 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy