Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 14:19

Karta zamówienia #ZUIaKB UJD SR
ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení

Informacje

ID zamówienia
24825
Nazwa zamówienia
ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení
Numer zamówienia
ZUIaKB UJD SR
Numer ogłoszenia EU
2022/S 109-308270
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
29 824,40 EUR
Główny CPV
72100000-6 - Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
Uzupełniające CPV
30213000-5 - Komputery osobiste
30232100-5 - Drukarki i plotery
48620000-0 - Systemy operacyjne
48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego
48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego
51612000-5 - Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie informačných a komunikačných technológií, hardvérového a softvérového vybavenia a služieb pre projekt „ZUIaKB UJD SR - Systém pre ochranu špecializovaných sieťových prepojení“.

Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava, v potrebných prípadoch inštalácia či zaškolenie obsluhy.

Predmet zákazky zahŕňa aj vypracovanie plánu projektu a požadovanej dokumentácie.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2022 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
06.07.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Adres
Bajkalská 27
Bratislava - mestská časť Ružinov
82007, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Cholasta
ujd@p-m.sk
+421 254653904

Dokumenty