Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 21:48

Karta DSZ #DNS NL 16/2022
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a. s.

Informacje

ID zamówienia
25138
Nazwa zamówienia
Nákup pohonných hmôt pre potreby DPB, a. s.
Numer zamówienia
DNS NL 16/2022
Numer ogłoszenia BZP
28927-MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 109-309274
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
62 001 600,00 EUR
Główny CPV
09134100-8 - Olej napędowy
Uzupełniające CPV
09134200-9 - Paliwo diesla
09134230-8 - Biodiesel
24957000-7 - Dodatki chemiczne
63710000-9 - Usługi dodatkowe w zakresie transportu lądowego
63712000-3 - Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie pohonných hmôt (motorovej nafty) spĺňajúce kvalitatívne parametre podľa požiadaviek STN EN 590 do vozidiel MHD a iných dopravných prostriedkov obstarávateľskej organizácie a to vždy na 6 mesiacov. Obstarávateľská organizácia požaduje dodanie aj stočenie pohonných hmôt do svojich štyroch skladových terminálov, a to vo Vozovni Petržalka – Lúky VIII a vo Vozovni Trnávka – Jurajov dvor – juh, Trnávka – Jurajov dvor – sever a vo Vozovni Krasňany, prípadne inej čerpacej stanici v rámci Bratislavy, ktorej zriadenie oznámi obstarávateľská organizácia úspešnému uchádzačovi, a to pri predpokladanom celkovom čerpaní 48 000 000 l (litrov) pohonných hmôt počas 48 mesiacov trvania DNS.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
04.07.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
04.07.2022 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
04.07.2026 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty