Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 07:29

Karta zamówienia #19313/2022
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie_III

Informacje

ID zamówienia
25259
Nazwa zamówienia
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie_III
Numer zamówienia
19313/2022
Numer ogłoszenia BZP
29021 - WNS Vestník č. 134/2022 - 10.06.2022
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
160 000,00 EUR
Główny CPV
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú služby zabezpečenia exkurzií na základe schváleného nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre“, vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je definovaná v prílohe č. 1 zmluvy - Rozpočet a špecifikácia, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Zákazka bude spolufinancovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP. Všetky exkurzie budú realizované za sústavného dozoru a vedenia pedagogických zamestnancov gymnázia

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2022 11:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
21.06.2022 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
Adres
Golianova 68
Nitra
949 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Lucia Švecová
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/353

Dokumenty

1. časť predmetu zákazky: Viacdňové exkurzie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
130 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

2. časť predmetu zákazky: Jednodňové exkurzie

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
30 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej