Status: Trwająca

Czas serwera: 05.12.2022 21:29

Karta zamówienia #NR-67-22-PŘ-Ku
,,Dodávky hardware"

Informacje

ID zamówienia
25840
Nazwa zamówienia
,,Dodávky hardware"
Numer zamówienia
NR-67-22-PŘ-Ku
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
7 000 000,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Przedmiot zamówienia

Uzavření Rámcové smlouva na poskytování dodávek hardware.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava (dále jen DPO) zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky ve věci poskytnutí dodávek hardware včetně dopravy do místa plnění. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2024 nebo do vyčerpání souhrnného finančního limitu pro všechny rámcové smlouvy uzavřené v rámci předmětné veřejné zakázky, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną
Komentarz

V rámci této veřejné zakázky se cenové nabídkové hodnoty neuvádějí, viz bod 4 zadávací dokumentace - Hodnocení nabídky.

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
27.06.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adres
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.