Status: Trwająca

Czas serwera: 17.02.2019 15:25

Karta zamówienia #2019/187/RÚP-MUZB
Zázemí bikrosové dráhy - lom Skalička, Zábřeh

Informacje

ID zamówienia
2657
Nazwa zamówienia
Zázemí bikrosové dráhy - lom Skalička, Zábřeh
Numer zamówienia
2019/187/RÚP-MUZB
Numer ogłoszenia BZP
Numer ogłoszenia EU
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacowana wartość zamówienia
980 462,99 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Przedmiot zamówienia

Zázemí pro bikrosovou dráhu z obytných kontejnerů včetně spodní stavby, napojení na inženýrské sítě a včetně zpevněných ploch.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Jedná se o provedení zakázky na klíč, kdy zadavatel požaduje kompletní provedení stavby zázemí pro bikrosovou dráhu. Stavba bude tvořena ze sestavy tří typových kontejnerů - dvou obytných a jednoho sanitárního, vše v barvě RAL5018 a dispozičně dle PD. Tato sestava bude umístěna na železobetonovou opěrnou zeď a základové patky, dále napojena na elektrorozvody, kanalizaci, vodovod (z vrtané studny - vrtání není předmětem VZ - pouze úprava vrtu dle PD a VV). V okolí objektu budou provedeny zpevněné plochy - chodníky z betonové dlažby.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
26.02.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.02.2019 10:30:00
Ważność ofert
28.05.2019 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Zábřeh
Adres
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Bc. Jana Kupková
jana.kupkova@muzabreh.cz
+420 583468232
Inne kontakty
Mobil: +420 770 199 093
Link do profilu zamawiającego
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72/zakazka/P19V00000002

Dokumenty