Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 15:18

Karta zamówienia #26632
Zimovisko

Informacje

ID zamówienia
26632
Nazwa zamówienia
Zimovisko
Numer zamówienia
26632
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
03144000-2 - Produkty rolne
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je Zimovisko v zložení:
- Kŕmny stôl
- Hradenie
- Bránky
- Napájačky
Požadované technické špecifikácie sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zuzana Jurová
Adres
Malcov 113
Malcov
086 06, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Jurová
zuzanajurova@centrum.sk
+421 911265131

Dokumenty