Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 16:39

Karta zamówienia #27073
Rozmetadlo PH

Informacje

ID zamówienia
27073
Nazwa zamówienia
Rozmetadlo PH
Numer zamówienia
27073
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom prieskumu trhu je získanie cenových ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na predmet - Rozmetadlo PH.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.06.2022 23:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Agrodružstvo Španie Pole
Adres
Drienčany 61
Drienčany
98023, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Pavol Gonda
agrodruzstvo@rsnet.sk
+421 908927425

Dokumenty