Status: Anulowana

Czas serwera: 29.05.2023 01:10

Karta zamówienia #27476
Včelnica-úle s príslušenstvom

Informacje

ID zamówienia
27476
Nazwa zamówienia
Včelnica-úle s príslušenstvom
Numer zamówienia
27476
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
64 143,33 EUR
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodávka úľov s príslušenstvom
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Komentarz

Zmluva bude uzavretá v prípade schválenia nenávratného príspevku

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.12.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.12.2022 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ABBEX s.r.o.
Adres
Velčice 442
Velčice
95171, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jozef Goňo
abbex@abbex.sk
+421 0917457290

Dokumenty