Status: Anulowana

Czas serwera: 31.05.2023 20:33

Karta zamówienia #27477
Zariadenie medárne

Informacje

ID zamówienia
27477
Nazwa zamówienia
Zariadenie medárne
Numer zamówienia
27477
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
19 323,28 EUR
Główny CPV
16640000-3 - Maszyny pszczelarskie
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka zariadení medárne.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Komentarz

Zmluva bude uzavretá v prípade schválenia nenávratného príspevku

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.12.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.12.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ABBEX s.r.o.
Adres
Velčice 442
Velčice
95171, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jozef Goňo
abbex@abbex.sk
+421 0917457290

Dokumenty