Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 17:36

Karta zamówienia #8/2022
„ Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej Nowe Polkowice.”

Informacje

ID zamówienia
28120
Nazwa zamówienia
„ Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej Nowe Polkowice.”
Numer zamówienia
8/2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00237920/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
Uzupełniające CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
05.08.2022 11:30:00
Planowane otwarcie ofert
05.08.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adres
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Martyna Sulikowska
m.sulikowska@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462951
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty