Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 11:42

Karta zamówienia #1_2022
Obnova místní komunikace KOPEC IV

Informacje

ID zamówienia
28327
Nazwa zamówienia
Obnova místní komunikace KOPEC IV
Numer zamówienia
1_2022
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Obnova místní komunikace KOPEC IV

Specyfikacja warunków zamówienia

dle PD

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
26.07.2022 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.07.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Dokumenty