Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 22:22

Karta zamówienia #DN.492.55.2022
"Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023"

Informacje

ID zamówienia
28629
Nazwa zamówienia
"Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023"
Numer zamówienia
DN.492.55.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00257636/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Uzupełniające CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
25.07.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.07.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie
Adres
Rynek 10
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna

+48 338752810