Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 20:00

Karta zamówienia #NZ- 01/2022
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela

Informacje

ID zamówienia
28879
Nazwa zamówienia
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela
Numer zamówienia
NZ- 01/2022
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 650 000,00 EUR
Główny CPV
71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Podrobné zdôvodnenie nerozdelenia zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela

Wybór kryteriów oceny ofert
Koszty wykorzystujące opłacalność, zwłaszcza koszty cyklu życia
Cena

z VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.08.2022 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
22.08.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Adres
Malacká cesta 63
Pezinok
902 18, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Tomáš Uríček
tomas.uricek@tatratender.sk
+421 917502395

Dokumenty