Status: Zakończona

Czas serwera: 18.05.2024 15:53

Karta zamówienia #MT.481.14.2022
Remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – Zadania: Zadanie nr 6 – Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 2/13, 14 w Oleśnicy

Informacje

ID zamówienia
29108
Nazwa zamówienia
Remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – Zadania: Zadanie nr 6 – Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 2/13, 14 w Oleśnicy
Numer zamówienia
MT.481.14.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00278887/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 - Tynkowanie
45431000-7 - Kładzenie płytek
45442100-8 - Roboty malarskie
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z dokumentem SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
18.08.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.08.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty