Status: Trwająca

Czas serwera: 09.08.2022 16:36

Karta zamówienia #PP-2022-006
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 29

Informacje

ID zamówienia
29459
Nazwa zamówienia
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 29
Numer zamówienia
PP-2022-006
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Inny rodzaj umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 29.

Prístavná poloha OPBA 29 – pravý breh, r.km 1868,500 až 1868,410, dĺžka prístavnej polohy: 90 m.

Primárny účel prístavnej polohy: Je primárne určená pre umiestnenie plávajúceho zariadenia, resp. pontónu, ktorý slúži na pristávanie osobných výletných plavidiel alebo osobných kajutových plavidiel. Pri vodostave 300 cm (vodomerná stanica Bratislava) je plavebná hĺbka približne 3,5 m.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SIWZ
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.09.2022 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Verejné prístavy, a. s.
Adres
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Tamara Bečárová
tamara.becarova@vpas.sk
+421 911309088

Dokumenty