Status: Trwająca

Czas serwera: 13.08.2022 00:16

Karta zamówienia #6/2022/NZP
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław

Informacje

ID zamówienia
29572
Nazwa zamówienia
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław
Numer zamówienia
6/2022/NZP
Numer ogłoszenia EU
2022/S 150-430701
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Uzupełniające CPV
79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z dokumentem Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy JOSEPHINE
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty inaczej niż poprzez Platformę.
Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez Platformę z wyjątkami wskazanymi w SWZ – szczegóły zawiera SWZ

Terminy

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
17.08.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.08.2022 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Port Lotniczy Wrocław S.A.
Adres
Graniczna 190
Wrocław
54-530, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Katarzyna Wójcik
kw.zp@airport.wroclaw.pl
+48 603414800
Link do profilu zamawiającego
http://airport.wroclaw.pl/biznes/przetarg/

Dokumenty