Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 00:44

Karta DSZ #1-DNS/2022
Nákup IKT a príslušenstva

Informacje

ID zamówienia
29942
Nazwa zamówienia
Nákup IKT a príslušenstva
Numer zamówienia
1-DNS/2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 157-449662
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
41 348 658,84 EUR
Główny CPV
30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
Uzupełniające CPV
30236200-4 - Urządzenia do przetwarzania danych
48820000-2 - Serwery
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
30237110-3 - Interfejsy sieciowe
32580000-2 - Sprzęt do obsługi danych
30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej
30233100-2 - Komputerowe jednostki do przechowywania
30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych
48710000-8 - Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
48626000-2 - Grupujące pakiety oprogramowania
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup IKT a príslušenstva pre organizáciu Datacentrum. Súčasne s dodaním požadovaného
tovaru budú poskytované nevyhnutné súvisiace služby, a to dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v
mieste dodania, záruka na dodaný tovar v trvaní podľa konkrétnej špecifikácie zákazky a prípadná inštalácia (ak sa
vyžaduje). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú
uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
19.09.2022 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
20.09.2022 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
13.11.2024 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
DataCentrum
Adres
Cintorínska 2301/5
Bratislava
81488, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna

procurement@datacentrum.sk
+421 259278111
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/235

Dokumenty

Oferty