Status: Trwająca

Czas serwera: 26.02.2024 13:12

Karta zamówienia #040/39/22-001
Kontrastné látky

To zamówienie jest częścią DSZ #040/39/22 Kontrastné látky

Informacje

ID zamówienia
30093
Nazwa zamówienia
Kontrastné látky
Numer zamówienia
040/39/22-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
46 817,8800 EUR
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Kontrastné látky pre potreby FNsP.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.09.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.09.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Kontrastné látky časť č. 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 214,6500 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontrastné látky časť č. 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
14 432,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontrastné látky časť č. 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
22 011,2300 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontrastné látky časť č. 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 160,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy