Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2022 06:15

Karta zamówienia #ZsNH
Antihemoragiká

Informacje

ID zamówienia
30169
Nazwa zamówienia
Antihemoragiká
Numer zamówienia
ZsNH
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
21 315,60 EUR
Główny CPV
33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Antihemoragiká

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.09.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.09.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica Poprad, a.s.
Adres
Banícka 803/28
Poprad
45, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Pekarčíková
pekarcikova.j@nemocnicapp.sk
+421 948854266

Dokumenty

Časť č. 1 - Etamsylát

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 650,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č. 2 - Ľudský koncentrovaný protrombínový komplex

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
13 665,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej