Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2022 06:30

Karta zamówienia #ZsNH
Krvné deriváty

Informacje

ID zamówienia
30207
Nazwa zamówienia
Krvné deriváty
Numer zamówienia
ZsNH
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
13 704,00 EUR
Główny CPV
33621400-3 - Substytuty krwi i roztwory do perfuzji
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Krvné deriváty

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.09.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica Poprad, a.s.
Adres
Banícka 803/28
Poprad
45, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Pekarčíková
pekarcikova.j@nemocnicapp.sk
+421 948854266

Dokumenty