Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 22:17

Karta zamówienia #5/2022
"Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky"

Informacje

ID zamówienia
30214
Nazwa zamówienia
"Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Malacky"
Numer zamówienia
5/2022
Numer ogłoszenia BZP
38165-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 599 121,62 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavby Cyklotrasa Družstevná - Radlinského v meste Malacky a úprava križovatky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.09.2022 08:30:00
Planowane otwarcie ofert
16.09.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Malacky
Adres
Bernolákova 5188/1A
Malacky
90101, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Eva Sokolová
eva.sokolova@malacky.sk
+421 949671702

Dokumenty