Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2022 07:56

Karta zamówienia #ZsNH
Črevné antiinfektíva - Fidaxomicín

Informacje

ID zamówienia
30255
Nazwa zamówienia
Črevné antiinfektíva - Fidaxomicín
Numer zamówienia
ZsNH
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
30 149,80 EUR
Główny CPV
33614000-7 - Środki przeciwbiegunkowe, jelitowe czynniki przeciwzapalne/przeciwinfekcyjne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Črevné antiinfektíva

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.09.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.09.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica Poprad, a.s.
Adres
Banícka 803/28
Poprad
45, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jana Pekarčíková
pekarcikova.j@nemocnicapp.sk
+421 948854266

Dokumenty