Status: Anulowana

Czas serwera: 25.05.2019 17:27

Karta zamówienia #06450/2019/ODDVO
Prieskum dopravného správania v domácnostiach v Banskobystrickom kraji

Informacje

ID zamówienia
3027
Nazwa zamówienia
Prieskum dopravného správania v domácnostiach v Banskobystrickom kraji
Numer zamówienia
06450/2019/ODDVO
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
20 000,00 EUR
Główny CPV
79311000-7 - Usługi w zakresie ankiet
Uzupełniające CPV
79311300-0 - Usługi analizy ankiet
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vykonanie a spracovanie dotazníkového prieskumu – Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Banskobystrického kraja podľa špecifikácie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.03.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Banskobystrický samosprávny kraj
Adres
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty