Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 05:16

Karta zamówienia #ZG.270.26.2022
Organizacja kompleksowej obsługi konferencji z zapewnieniem udostępnienia sali konferencyjnej ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia konferencji, noclegów, wyżywienia oraz bufetu kawowego podczas konferencji

Informacje

ID zamówienia
30391
Nazwa zamówienia
Organizacja kompleksowej obsługi konferencji z zapewnieniem udostępnienia sali konferencyjnej ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia konferencji, noclegów, wyżywienia oraz bufetu kawowego podczas konferencji
Numer zamówienia
ZG.270.26.2022
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 224,34 PLN
Kwota przeznaczona do realizacji
13 637,65 PLN
Główny CPV
55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja zamówienia znajduje się poniżej w zakładce "Dokumenty".

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
31.08.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.08.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Ilona Pilarska
ilona.pilarska@torun.lasy.gov.pl
+48 570470878
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty