Status: Zakończona

Czas serwera: 25.05.2019 17:44

Karta zamówienia #ORM/0063/19
Doprovodná zeleň cyklostezek

Informacje

ID zamówienia
3040
Nazwa zamówienia
Doprovodná zeleň cyklostezek
Numer zamówienia
ORM/0063/19
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
462 800,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem díla je úprava terénu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je úprava terénu, terénní modelace, výsadba dřevin, založení trávníku, instalace mobiliáře.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta na předkládání nabídek
27.03.2019 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Inne kontakty
věcná stránka - Ing. Taťána Štěpančíková, 572 805 237, tatana.stepancikova@ub.cz
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.