Status: Anulowana

Czas serwera: 05.10.2023 04:38

Karta zamówienia #VZ13/2022-001
VZ13/2022 - Podpora SAP a nákup licencí - Kategorie č. 1 - Minitendr č. 1

Informacje

ID zamówienia
30413
Nazwa zamówienia
VZ13/2022 - Podpora SAP a nákup licencí - Kategorie č. 1 - Minitendr č. 1
Numer zamówienia
VZ13/2022-001
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
Zakázka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Przedmiot zamówienia

Poskytování podpory k SAP licencím

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci této dílčí zakázky je služba spočívající v poskytování SAP Enterprise support (podpory) za aktuálně používaný rozsah licencí blíže specifikovaných v příloze č. 1. této výzvy. Příloha č. 1 obsahuje bližší popis předmětu plnění a soupis celkového rozsahu licencí, ke kterým je podpora vyžadována.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
05.09.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.09.2022 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Český rozhlas
Adres
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Petra Barášková
petra.baraskova@rozhlas.cz
+420 722950560

Dokumenty