Status: Trwająca

Czas serwera: 25.05.2019 18:14

Karta zamówienia #NBS1-000-034-692
Nákup pamäťových médií

Informacje

ID zamówienia
3043
Nazwa zamówienia
Nákup pamäťových médií
Numer zamówienia
NBS1-000-034-692
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
8 237,50 EUR
Główny CPV
30234000-8 - Nośniki do przechowywania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú pamäťové médiá. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Verejný obstarávateľ požaduje, aby poskytnutie predmetu zákazky v zmysle výzvy na predloženie ponuky bolo realizované na základe objednávky vystavenej verejným obstarávateľom.
Neoddeliteľnou prílohou objednávky je opis predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 výzvy na predloženie ponuky a Všeobecné obchodné podmienky na dodanie tovaru, ktoré tvoria prílohu č. 2 výzvy na predloženie ponuky.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2019 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adres
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Anna Zubeková
anna.zubekova@nbs.sk
+421 257871215

Dokumenty