Status: Zakończona

Czas serwera: 22.06.2024 11:07

Karta zamówienia #MT.481.16.2022
Remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – Zadania: Zadanie nr 6 – Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 2/13, 14 w Oleśnicy

Wiadomości