Status: Trwająca

Czas serwera: 02.10.2022 08:16

Karta DSZ #040/794/2022
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina

Informacje

ID zamówienia
31173
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina
Numer zamówienia
040/794/2022
Numer ogłoszenia BZP
40864-WYP
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
261 106,00 EUR
Główny CPV
45432110-8 - Kładzenie podłóg
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev podľa špecifikácie minimálnych požiadaviek vrátane demontáže pôvodnej skladby podláh, úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybúraných priečkach a konštrukciách zhotovenie samonivelizačnej stierky, dodávka a montáž podlahoviny na lepidlo, zhotovenie soklov vyťahovaním, dodávka a montáž prechodových profilov. Jednotlivé realizácie budú zadávané postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu , min. 25m2 do 200m2 . Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
17.10.2022 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Barbora Ľachová
lachovab@fnspza.sk
+421 415110876

Dokumenty