Status: Zakończona

Czas serwera: 01.03.2024 05:31

Karta zamówienia #ZG.270.30.2022
Przeprowadzenie działań edukacyjnych w ramach projektu pn. „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”

Informacje

ID zamówienia
31527
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie działań edukacyjnych w ramach projektu pn. „Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich”
Numer zamówienia
ZG.270.30.2022
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Usługi
Kwota przeznaczona do realizacji
4 800,00 PLN
Główny CPV
80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Pełna dokumentacja zamówienia znajduje się poniżej w zakładce "Dokumenty".

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
27.09.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.09.2022 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Woziwoda
Adres
Woziwoda 3
Legbąd
89-504, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Ilona Pilarska
ilona.pilarska@torun.lasy.gov.pl
+48 570470878
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_woziwoda/zamowienia_publiczne

Dokumenty

Zajęcia 1 - Część 1 przedmiotu zamówienia - Obszary podmokłe - zagrożenia i funkcje ekologiczne

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zajęcia 2 - Część 2 przedmiotu zamówienia - Gatunki inwazyjne w ekosystemach leśnych

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zajecia 3 - Część 3 przedmiotu zamówienia - Rezerwaty przyrody na terenie nadleśnictw Woziwoda i Tuchola - zagrożenia i sposoby ich ograniczania

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zajęcia 4 - Część 4 przedmiotu zamówienia - Zmiany klimatyczne, ich wpływ na ekosystemy, adaptacja ekosystemów do zmian klimatu

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zajęcia 5 - Część 5 przedmiotu zamówienia - Rola ekosystemu leśnego w biosekwestracji dwutlenku węgla

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Zajęcia 6 - Część 6 przedmiotu zamówienia - Flora i fauna mokradeł

Status
Zakończona
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
80200000-6 - Usługi szkolnictwa średniego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy