Status: Zakończona

Czas serwera: 12.04.2024 23:21

Karta zamówienia #MT.481.18.2022
Dostawa i montaż 5 kontenerów mieszkalnych w Oleśnicy przy ul. Kopernika 13 dz. Nr 8/66 i 8/59 AM 13 obręb Oleśnica

Informacje

ID zamówienia
31657
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż 5 kontenerów mieszkalnych w Oleśnicy przy ul. Kopernika 13 dz. Nr 8/66 i 8/59 AM 13 obręb Oleśnica
Numer zamówienia
MT.481.18.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00356577/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z dokumentem SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
29.09.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.09.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty