Status: Trwająca

Czas serwera: 19.08.2022 16:01

Karta zamówienia #2019-VS-0010
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov

Informacje

ID zamówienia
3184
Nazwa zamówienia
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019-22 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica, LOO Výchylovka a LOO Májov
Numer zamówienia
2019-VS-0010
Numer ogłoszenia BZP
6486 - MSS
Numer ogłoszenia EU
2019/S 066-154672
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
860 612,78 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Jedná sa o opakovanú verejnú súťaž na výrobné celky: LOO Výchylovka a LOO Májov, ktoré neboli zazmluvnené pri predchádzajúcich obstarávaniach
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Odôvodnenie naliehavosti situácie: Táto zákazka sa týka časti pôvodnej zákazky, ktorá bola opakovane neúspešne súťažená. Vzhľadom na reálne ohrozenie splnenia termínov a lehôt na spracovanie náhodnej ťažby v zmysle zákona o lesoch a taktiež Rozhodnutia MPSRaRV č. 2839/2018-720 zo dňa 28.09.2018 o nariadení opatrení na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu smrekových a borovicových porastov, rozhodol verejný obstarávateľ o uplatnení lehoty na predkladanie ponúk podľa § 66, ods. 4 zákona o VO skrátenej na 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení VO

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
17.04.2019 09:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Čadca
Adres
Ľ. Podjavorinskej 2207
Čadca
022 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ján Stenchlák
jan.stenchlak@lesy.sk
+421 918335063

Dokumenty