Status: Trwająca

Czas serwera: 25.02.2024 10:38

Karta zamówienia #OP22AQU106
Dodávka fotovoltaickej elektrárne

Informacje

ID zamówienia
31856
Nazwa zamówienia
Dodávka fotovoltaickej elektrárne
Numer zamówienia
OP22AQU106
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni / CB13-0 - Z zasilaniem słonecznym / Výstavba fotovoltaickej elektrárne
Uzupełniające CPV
71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane / IA01-9 - Projekt i budowa / Návrh, dizajn a inžiniering FVE
71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne / Servis a údržba FVE
45259000-7 - Usługi remontów i konserwacji zakładów / Servis a údržba FVE
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Výstavba fotovoltaickej elektrárne (FVE) na kľúč, vrátane návrhu, inžinieringu a servisu

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
11.10.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
11.10.2022 12:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá skrátená forma AQUATUR a.s.
Adres
Jiráskova 168/16
Stará Turá
91601, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Pavol Malinovský
malinovsky@obstarame.sk

Dokumenty