Status: Trwająca

Czas serwera: 02.10.2022 09:21

Karta zamówienia #184/22
Dodávky renovovaných tyčí, ramen a spojovacích hřídelí trolejbusů typu 21, 22 a 31 Tr

Informacje

ID zamówienia
31916
Nazwa zamówienia
Dodávky renovovaných tyčí, ramen a spojovacích hřídelí trolejbusů typu 21, 22 a 31 Tr
Numer zamówienia
184/22
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Dodávky renovovaných tyčí, ramen a spojovacích hřídelí trolejbusů typu 21, 22 a 31 Tr

Specyfikacja warunków zamówienia

Dodávky renovovaných tyčí, ramen a spojovacích hřídelí trolejbusů typu 21, 22 a 31 Tr

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
03.10.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Bc. Adéla Borovková
aborovkova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty