Status: Trwająca

Czas serwera: 02.10.2022 09:14

Karta zamówienia #183/22
Dodávky zadních automatických brzdových pák HALDEX pro trolejbusy 21 Tr

Informacje

ID zamówienia
31923
Nazwa zamówienia
Dodávky zadních automatických brzdových pák HALDEX pro trolejbusy 21 Tr
Numer zamówienia
183/22
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Dodávky zadních automatických brzdových pák HALDEX pro trolejbusy 21 Tr

Specyfikacja warunków zamówienia

Dodávky zadních automatických brzdových pák HALDEX pro trolejbusy 21 Tr

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
30.09.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Bc. Adéla Borovková
aborovkova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty