Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 06:58

Karta zamówienia #449067
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina

Informacje

ID zamówienia
31935
Nazwa zamówienia
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina
Numer zamówienia
449067
Numer ogłoszenia BZP
42255 - MSP
Numer ogłoszenia EU
2022/S 189-531081
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
5 465 000,00 EUR
Główny CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Uzupełniające CPV
71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
71314200-4 - Usługi zarządzania energią
51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej
51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Domova sociálnych služieb Lidwina s garantovanou úsporou nákladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Koszty wykorzystujące opłacalność, zwłaszcza koszty cyklu życia
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2022 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.10.2022 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LIDWINA - Domov sociálnych služieb
Adres
ul. Mládeže 1
Strážske
072 22, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Marta Kresáková
marta.kresakova@tatratender.sk
+421 911226997
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1672

Dokumenty