Status: Trwająca

Czas serwera: 30.11.2023 22:22

Karta zamówienia #-
Předběžné tržní konzultace k VZ Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa II

Informacje

ID zamówienia
32422
Nazwa zamówienia
Předběžné tržní konzultace k VZ Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa II
Numer zamówienia
-
Rodzaj procedury
Předběžná tržní konzultace
Tryb zamówienia publicznego
Předběžná tržní konzultace
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Przedmiot zamówienia

Výstavba tlakové vodíkové plnící stanice

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tlakové vodíkové plnící stanice na pozemcích zadavatele, včetně zajištění dodávky a instalace technologie potřebné pro realizaci 1. etapy projektu rozvoje vodíkové mobility (a následný servis), to vše s cílem zajistit možnost doplňování pohonných hmot pro vozidla na vodíkový pohon v majetku zadavatele a třetích osob.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Pouze komunikace
20.10.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adres
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Anna Bojková, naddat s.r.o.
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.