Status: Trwająca

Czas serwera: 19.05.2024 14:07

Karta DSZ #NsPCL 493/22-Právní
Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků

Informacje

ID zamówienia
32483
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků
Numer zamówienia
NsPCL 493/22-Právní
Numer ogłoszenia BZP
Z2022-041981
Numer ogłoszenia EU
2022/S 204-577901
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
380 000 000,00 Kč
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dílčí dodávky léčivých přípravků do lékárny zadavatele.

Specyfikacja warunków zamówienia

Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“).

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dílčí dodávky léčivých přípravkůe. Samotné zařazení do DNS dodavatele neopravňuje k jakémukoliv plnění a předmětné plnění poskytne dodavatel pouze na základě veřejné zakázky zadané v DNS. Zadavatel předpokládá, že po dobu trvání DNS bude zadávat veřejné zakázky na dodávky léčivých přípravků dle svých provozních potřeb v předem neurčených a nepravidelných intervalech. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit dílčí veřejnou zakázku DNS na více částí a stanovit pravidla pro podání nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky a způsobu jejich hodnocení.

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne (SOZP)

Tak

Terminy

Lhůta pro podání žádostí
23.11.2022 10:00:00
Zavedení DNS
05.01.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adres
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Pełną wersję dokumentacji dotyczącą zamówienia można znaleźć na Profilu zamawiającego.