Status: Anulowana

Czas serwera: 17.06.2024 06:47

Karta zamówienia #DNS NL 9/2022-002
Dynamický nákupný systém_Náhradné diely - OTOKAR_OTO_02_2022

Informacje

ID zamówienia
32645
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupný systém_Náhradné diely - OTOKAR_OTO_02_2022
Numer zamówienia
DNS NL 9/2022-002
Numer ogłoszenia BZP
28787 -MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 108-306202
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
24 008,00 EUR
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov v zmysle technickej špecifikácie.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.11.2022 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Filter paliva_2277129DT

Status
Anulowana
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
16 020,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Filter paliva separátny_13R00-33116-AA

Status
Anulowana
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 173,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Filter motorového olej_2129253DT

Status
Anulowana
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
640,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Filter vzduchu vonkajší_18M05-16628-AA

Status
Anulowana
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
435,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Filter vzduchu vnútorný_18M05-16629-AA

Status
Anulowana
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 739,50 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy