Status: Zakończona

Czas serwera: 25.07.2024 08:54

Karta zamówienia #2022-46-001
Výzva č. 1 - Náradie, dielenský a pomocný materiál

Informacje

ID zamówienia
32740
Nazwa zamówienia
Výzva č. 1 - Náradie, dielenský a pomocný materiál
Numer zamówienia
2022-46-001
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
43830000-0 - Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie náradia, dielenského a pomocného materiálu.
Podrobný zoznam náhradných dielov tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adres
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing Gabriela Adamčíková
adamcikova@olo.sk
+421 947925835

Dokumenty