Status: Trwająca

Czas serwera: 30.11.2021 00:45

Karta zamówienia #R1-9/004/2018
Laparoskopy

Informacje

ID zamówienia
328
Nazwa zamówienia
Laparoskopy
Numer zamówienia
R1-9/004/2018
Numer ogłoszenia BZP
30/2018 z 12.02.2018; 2289-MST
Numer ogłoszenia EU
2018/S 028-060539
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
294 246,00 EUR
Główny CPV
33164000-7 - Urządzenia do koelioskopii
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú endoskopické prístroje (laparoskopické zostavy) pre vykonávanie miniinvazívnych laparoskopických a hysteroskopických zákrokov na operačných sálach, na urológii, gynekológii a hrudníkovej chirurgii, v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy :
- Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením, s príslušenstvom, pre gynekológiu,
- Endoskopická laparoskopická veža pre gynekológiu a
- Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu.
Tovar, ktorý je predmetom zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, spĺňajúci požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.

Cena

bez VAT

Komentarz

Uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet alebo všetky časti rozdeleného predmetu zákazky.

Terminy

Predkladanie ponúk
13.03.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty

Časť I. Laparoskopická zostava s UHD rozlíšením, s príslušenstvom, pre gynekológiu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
118 916,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33164000-7 - Urządzenia do koelioskopii
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť II. Endoskopická laparoskopická veža pre gynekológiu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
84 286,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33164000-7 - Urządzenia do koelioskopii
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť III. Endoskopická laparoskopická zostava Full HD, pre hrudníkovú chirurgiu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
91 044,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33164000-7 - Urządzenia do koelioskopii
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy