Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 01:33

Karta DSZ #S-SLE/34521/22
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.

Informacje

ID zamówienia
32873
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.
Numer zamówienia
S-SLE/34521/22
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
75 000 000,00 Kč
Główny CPV
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Uzupełniające CPV
44112200-0 - Wykładziny podłogowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek
44111400-5 - Farby i okładziny ścienne
45232460-4 - Roboty sanitarne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod Slezská Ostrava - II.

Specyfikacja warunków zamówienia

Toto zadávací řízení se vztahuje k zavedení DNS dle § 138 odst. 1 zákona na opravy a modernizace budov v majetku statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava, kdy se jedná o bytové domy (objekty k bydlení) a o objekty občanské vybavenosti (budovy úřadu, kulturní domy, domy s pečovatelskou službou, školská zařízení, domy s nebytovými prostory, hasičské zbrojnice, smuteční a obřadní síně).

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání žádostí
21.11.2022 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí - Zavedené DNS
21.11.2026 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adres
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.