Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2023 16:51

Karta zamówienia #ZNH-SL-33
ŠS Šariš - Rýchlobežné fóliové vráta – 2ks

Informacje

ID zamówienia
32959
Nazwa zamówienia
ŠS Šariš - Rýchlobežné fóliové vráta – 2ks
Numer zamówienia
ZNH-SL-33
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
15 000,00 EUR
Główny CPV
44221300-8 - Bramy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka a montáž 2ks rýchlobežných fóliových vrát

Ďalšie požadované parametre:

Rýchlobežné fóliové vráta
Rýchlobežné vráta istené reflexnou mrežou 3320 x 3300 – 2ks
Interiérové so zipsovým systémom (brány bez hliníkových častí, pri nabúraní do brány nedochádza k deformácií a žiadnemu poškodeniu)
Max. rýchlosť otvárania do 2 m/s, zatváranie cca 1 m/s
Princíp funkcie: samospád s motorom
Fólie s tvrdeného PVC
Extra hrúbka fólie 3 mm pre uteplenie
Konštrukcia: z pozinkovanej ocele
Ovládanie pomocou ťahového spínača s konzolou 1500 mm
Ovládanie pomocou infra radaru opačná strana
Bočný pohon: 230 V – s frekvenčným meničom
V cene dodávky: prepravné, balné, doprava na miesto, montáž, bez prívodu el. energie a stavebných úprav

Termín dodávky: najneskôr do 20.12.2022
Objednávka

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.10.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.10.2022 09:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adres
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Dokumenty