Status: Trwająca

Czas serwera: 30.05.2023 03:48

Karta zamówienia #09/2022/DO
Analyzátor ľudského tela

Informacje

ID zamówienia
33346
Nazwa zamówienia
Analyzátor ľudského tela
Numer zamówienia
09/2022/DO
Numer ogłoszenia BZP
44678 - WNT
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
30 416,66 EUR
Główny CPV
33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Používanie analyzátorov ľudského tela je pri preventívnom programe Deň pre Vaše zdravie. Prevencia je jednou z hlavných aktivít VšZP. Túto prevenčnú a stabilizačnú aktivitu VšZP vykonáva už niekoľko rokov .

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2022 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.11.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Denisa Ondrušová
denisa.ondrusova@vszp.sk
+421 903840412

Dokumenty