Status: Trwająca

Czas serwera: 01.10.2023 19:48

Karta DSZ #CP DNS 1/2022
Dynamický nákupný systém – Tlačiarenské služby

Informacje

ID zamówienia
33357
Nazwa zamówienia
Dynamický nákupný systém – Tlačiarenské služby
Numer zamówienia
CP DNS 1/2022
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
50 000,00 EUR
Główny CPV
79810000-5 - Usługi drukowania
Uzupełniające CPV
79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego
79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji
79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby spojené s tlačou a grafickou úpravou piktogramov, schém, nálepiek, evidenčných čísel, symbolov a log pre účely použitia vo vozidlách resp. infraštruktúre DPB a.s.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
02.01.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
02.01.2023 11:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.01.2027 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Oferty