Status: Trwająca

Czas serwera: 06.12.2021 18:44

Karta zamówienia #R1-9/008/2018
RTG-prístroje a C-ramená

Informacje

ID zamówienia
337
Nazwa zamówienia
RTG-prístroje a C-ramená
Numer zamówienia
R1-9/008/2018
Numer ogłoszenia BZP
38/2018 z 22.02.2018; 2743 - MST
Numer ogłoszenia EU
2018/S 036-078037
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
3 024 700,00 EUR
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Uzupełniające CPV
33124200-7 - Urządzenia radiodiagnostyczne
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú RTG prístroje pre skiagrafiu:
- pevné na zemi montované,
- závesné,
- mobilné pojazdné,
- skiaskopicko-skiagrafické prístroje/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom - základná verzia a
mobilné digitálne RTG prístroje s C-ramenom:
- s detektorom 20x20 cm, s určením pre intervenčnú rádiológiu, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu a urológiu,
- s detektorom 30x30 cm, s určením pre intervenčnú rádiológiu, neurochirugiu, spinálnu chirurgiu a urológiu,
- s detektorom 30x30 cm, väčšieho výkonu, s určením pre intervenčnú rádiológiu a kardiológiu,
v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.

Cena

bez VAT

Terminy

Predkladanie ponúk
20.03.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty

Časť I. RTG1: RTG digitálny pevný – SKIAGRAFIA – závesný typ prístroja

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
465 300,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Uzupełniające CPV
33124200-7 - Urządzenia radiodiagnostyczne
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť II. RTG1B: RTG digitálny pevný – SKIAGRAFIA – na zemi montovaný

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
120 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Uzupełniające CPV
33124200-7 - Urządzenia radiodiagnostyczne
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť III. RTG2: Digitálny mobilný pojazdný – SKIAGRAFIA - mobilný

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
664 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Uzupełniające CPV
33124200-7 - Urządzenia radiodiagnostyczne
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť IV. RTG4: Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom - základná verzia

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
815 400,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Uzupełniające CPV
33124200-7 - Urządzenia radiodiagnostyczne
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť V. C-ramena1M: Mobilný digitálny s C-ramenom, 20 detektor - intervenčná rádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
217 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Uzupełniające CPV
33124200-7 - Urządzenia radiodiagnostyczne
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť VI. C-ramena1V: Mobilný digitálny s C-ramenom, 30 detektor - intervenčná rádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
625 500,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Uzupełniające CPV
33124200-7 - Urządzenia radiodiagnostyczne
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť VII. C-ramena3V: mobilný digitálny s C-ramenom - 30 detektor, väčší výkon - intervenčná radiológia a kardiologia

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
117 500,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33111000-1 - Aparatura rentgenowska
Uzupełniające CPV
33124200-7 - Urządzenia radiodiagnostyczne
51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy