Status: Zakończona

Czas serwera: 02.02.2023 12:45

Karta zamówienia #MT.481.25.2022
Techniczna obsługa stała w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy oraz świadczenie usług w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy w 2023 r.

Informacje

ID zamówienia
34019
Nazwa zamówienia
Techniczna obsługa stała w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy oraz świadczenie usług w budynkach i na zewnątrz budynków w zasobach komunalnych Miasta Oleśnicy w 2023 r.
Numer zamówienia
MT.481.25.2022
Numer ogłoszenia BZP
2022/BZP 00424884/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Uzupełniające CPV
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z dokumentem SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
21.11.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.11.2022 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty