Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:11

Karta zamówienia #RVO/2703/2022
"Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká

Informacje

ID zamówienia
34170
Nazwa zamówienia
"Lieky pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. RVO/2703/2022 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká
Numer zamówienia
RVO/2703/2022
Numer ogłoszenia BZP
Vestník č. 245/2022 zo dňa 16.11.2022, 47882 - MST
Numer ogłoszenia EU
2022/S 220-633034; 15.11.2022
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
433 671,9600 EUR
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmet zákazky je rozdelený na 73 častí. Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky na všetkých 66častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky špecifikovaných v bode „ C – Opis predmetu zákazky „ týchto súťažných
podkladov.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.12.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.12.2022 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adres
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing Katarína Husíková
khusikova@nspbb.sk
+421 484413240

Dokumenty

1. Nadroparinum 19 KU/ml, sol inj 1 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
538,5600 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

2. Heparinum natricum 5 000 IU/ml, sol inj 10 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
63 479,7000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

3. Rivaroxabanum tbl flm 10 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 124,0400 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

4. Dabigatranetexilát cps dur 110 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
571,8000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

5. Dabigatranetexilát cps dur 150 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
578,0400 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

6. Apixabán 2,5 mg tbl flm

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
224,9300 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

7. Apixabán 5 mg tbl flm

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
347,6200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

8. Kyselina tranexámová 100 mg/1 ml, sol in/ sol ijf,j 5 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
14 780,4000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

9. Koagulačné faktory IX, II, VII a X - 500 IU plv iol + 20 ml solv

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
49 120,3200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33621000-9 - Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

10. Atracurium 10 mg/ml, sol inj/ sol ijf, 5 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
8 101,6000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

11. Botulotoxín 10 U/1 ml, plv ino 10 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 434,6200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

12. Botulotoxín plv ino 100 LD50

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
41 383,3600 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

13. Botulotoxín plv ino 500 U

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
17 799,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

14. Rokuróniumbromid 10 mg/ml, sol inj/ sol ijf 5ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
15 680,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

15. Suxametónium plv ino 100 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
10 074,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

16. Tolperizón tbl flm 150 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
86,4000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

17. Mefenoxalón tbl 200 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
948,1500 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

18. Baklofén tbl 10 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
115,6000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

19. Baklofén tbl 25 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
47,2000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33632200-1 - Środki rozluźniające mięśnie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

20. Midazolam 5 mg/ml, sol ijf 10 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 484,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

21. Midazolam 5 mg/ml,sol ijf 3 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
773,8000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

22. Midazolam 5 mg/ml, sol ijf 1ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 267,8000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

23. Zopiclon tbl flm 7,5 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
736,2500 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

24. Cinolazepam tbl 40 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
322,5600 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

25. Zolpidem tbl flm 10 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
73,0800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

26. Fenobarbital 200 mg/ml, sol inj 1ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
169,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

27. Fenobarbital 15 mg tbl

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
69,4800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

28. Dexmedetomidín 100 µG/ml, con inf 2 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
74 240,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

29.Tramadol 100 mg/ml, gto por

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
306,6000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

30. Tramadol 50 mg/ml, sol inj/ sol ijf 2 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 403,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

31.Tramadol tbl/ cps/ cps dur 50 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
324,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

32. Tramadol tbl plg/ cps pld 100 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
90,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

33. Tramadol tbl plg/ cps pld 150 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
57,8800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

34. Tramadol tbl plg/ cps pld 200 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6,4000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

35. Tramadol 37,5 mg + paracetamol 325 mg tbl flm/ tbl/ tbl dsp

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
850,7800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

36. Tramadol 75 mg + paracetamol 650 mg tbl plg/ tbl flm/ tbl

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
50,7900 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

37. Sufentanil 5 µg/ml, sol inj/ sol inf 10 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
37 679,5200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

38. Sufentanil 5 µg/ml, sol inj/ sol ijf 2 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 464,3200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

39. Sufentanil 50 µg/ml, sol inj/ sol ijf 5 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 678,2000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

40. Morfín tbl flm 10 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
967,3000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

41. Morfín 1% 10 mg/1 ml, sol inj/ sol ijf 1 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 802,6400 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

42. Petidín 50 mg/ml, sol inj 1 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
178,4000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

43. Fentanyl emp tdm 25 ug/hod.

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
865,8000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

44. Fentanyl emp tdm 75 ug/hod.

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
196,7000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

45. Fentanyl emp tdm 50 ug/hod.

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
549,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

46. Fentanyl emp tdm 100 ug/hod.

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
280,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

47. Fentanyl tbl slg 100 ug

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 065,1300 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

48. Fentanyl tbl slg 200 ug

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
844,4900 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

49. Fentanylum 50 ug/ml, sol inj 2 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 472,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

50. Buprenorfín emp tdm 35 ug/hod.

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 560,9600 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

51. Buprenorfín emp tdm 52,5 ug/hod.

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
837,7200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

52. Buprenorfín emp tdm 70 ug/hod.

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
85,0400 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

53. Oxykodón 10 mg / naloxón 5 mg tbl plg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
34,2600 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

54. Oxykodón 20 mg / naloxón 10 mg tbl plg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
64,7800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

55. Oxykodón 5 mg / naloxón 2,5 mg tbl plg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
45,6700 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

56. Tapentadol tbl plg 50 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
545,1600 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

57. Tapentadolum tbl flm 50 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
580,3200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

58. Tapentadolum tbl plg 100 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
197,7100 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

59. Tapentadolum tbl plg 200 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
222,8000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

60. Hydromorfón cps pld 2 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
96,3000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

61. Hydromorfón cps pld 4 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
308,8800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

62. Hydromorfón cps pld 8 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
132,4000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

63. Kyselina acetylsalicylová tbl 500 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
9,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

64. Metamizolum natricum 500 mg/ml, gto por

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
63,8400 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

65. Metamizolum natricum 500 mg/ml, sol inj/ sol ijf 5 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
17 822,4400 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

66. Metamizolum natricum tbl flm/ tbl 500 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 104,6000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

67. Paracetamol 10 mg/ml, sol inf 100 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 791,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

68. Paracetamol 10 mg/ml, sol inf 50 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 400,8000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

69. Paracetamol tbl/ tbl flm 500 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
429,2200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

70. Paracetamolum sup 100 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
14,0800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

71. Paracetamolum sup 500 mg

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2,7600 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

72. Ibuprofen 4 mg/ml, sol inf 100 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
246,3700 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

73.Nalbuphinium chloridum 10 mg/ml, sol inj 2 ml

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
28 371,5900 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Uzupełniające CPV
33661200-3 - Środki przeciwbólowe
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej