Status: Zakończona

Czas serwera: 28.09.2023 14:22

Karta zamówienia #DNS NL 2/2022-004
Autobatérie a trakčné batérie_AB03_2022

To zamówienie jest częścią DSZ #DNS NL 2/2022 Autobatérie a trakčné batérie

Informacje

ID zamówienia
34673
Nazwa zamówienia
Autobatérie a trakčné batérie_AB03_2022
Numer zamówienia
DNS NL 2/2022-004
Numer ogłoszenia BZP
23168 – MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 084-227951
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
11 025,00 EUR
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie trakčnej batérie v zmysle technickej špecifikácie.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
12.12.2022 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.12.2022 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Trakčná batéria FIAMM 2x40V 260 AH

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
11 025,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy